Antares logo
Antares menu knop duurzaam woongenot

Duurzaam woonplezier

Antares menu knop de gelukkige bewoner

De gelukkige bewoner

Antares menu knop het groene vastgoed

Het groene vastgoed

Antares menu knop duurzame bedrijfsvoering

De duurzame bedrijfsvoering

Antares icoon het groene vastgoed
Het groene vastgoed: doelstellingen

Dit zijn de doelstellingen waaraan we de komende jaren gaan werken:

We sturen op duurzaamheid bij selectie en samenwerking met onze ketenpartners.

icon-doelstelling-duurzaamheid
icon-doelstelling-energieprestatie

We definiëren een basiskwaliteit (ondergrens) voor de gezondheids- en energieprestatie van woningen.

We ondersteunen bewoners met en geven toelichting over ‘wonen’: gebruikershandleidingen en filmpjes over bijvoorbeeld ventilatie en bediening, et cetera.

icon-doelstelling-ondersteuning
icon-doelstelling-vastgoedsturing

We integreren ambities voor de energieprestatie en duurzaamheid van woningen in de vastgoedsturing.

We voeren energiebesparende maatregelen uit bij planmatig, reparatie- en mutatieonderhoud en bij renovaties. Stapsgewijs draagt dit bij aan een CO2-neutraal bezit in 2050.

icon-doelstelling-energiebesparing
icon-doelstelling-stappenplan

We maken een routekaart/stappenplan naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.