Antares logo
Antares menu knop duurzaam woongenot

Duurzaam woonplezier

Antares menu knop de gelukkige bewoner

De gelukkige bewoner

Antares menu knop het groene vastgoed

Het groene vastgoed

Antares menu knop duurzame bedrijfsvoering

De duurzame bedrijfsvoering

Antares icoon het groene vastgoed
Het groene vastgoed

Antares bouwt aanpasbaar en flexibel uit het oogpunt van functionaliteit en duurzaamheid:

  • Nieuwbouw minstens energieneutraal.
  • Renovatie wordt in logische (no-regret) stappen naar volledig CO2-neutraal in 2050 gebracht.
  • Nu van bestaand naar label A-B of energieneutraal in 2020, daarna energieneutraal en CO2-neutraal in 2050.
  • Toegepaste materialen in onze woningen voldoen aan de criteria van de (MPG) Milieu Prestatienorm Gebouwen (vanaf 2018 verplicht).
  • Wij hebben onze data op orde (actueel, compleet en juist).
  • Wij hebben inzicht in behaalde en nog te behalen duurzaamheidsresultaten en kunnen hierop sturen.
  • Elke mutatiewoning krijgt een minimaal duurzaamheidsniveau/maatregelenpakket om aan te voldoen.
  • Antares maakt een concreet plan van aanpak om te voldoen aan de laatste eisen inzake veiligheids- en gezondheidsaspecten, zoals brand, asbest en legionella.
Onze doelstellingen