Antares logo
Antares menu knop duurzaam woongenot

Duurzaam woonplezier

Antares menu knop de gelukkige bewoner

De gelukkige bewoner

Antares menu knop het groene vastgoed

Het groene vastgoed

Antares menu knop duurzame bedrijfsvoering

De duurzame bedrijfsvoering

Antares icoon duurzaam woongenot
Duurzaamheid doe je samen!

Klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen gaan steeds meer invloed hebben op ons leven. Dat geldt ook voor onze huurders,  onze organisatie en onze omgeving.

Om zo goed mogelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen, heeft Antares (in 2016) een duurzaamheidsprogramma gestart. Inmiddels ligt een visie klaar met uiteenlopende ambities en doelstellingen, alle gericht op een bijdrage aan een duurzamere omgeving, woning en beleving.

Ons uitgangspunt is dat duurzaamheid geen eenmalig project, maar een structureel onderdeel van onze werkwijzen moet worden. Een groeiproces van ‘doen’ in plaats van ‘laten’. We betrekken daarbij graag onze huurders, gemeenten, leveranciers en andere belanghouders. Iedereen telt én doet dus mee! We zijn ervan overtuigd dat we alleen gezamenlijk een succesvolle verandering en verduurzaming kunnen bewerkstelligen: duurzaamheid doe je samen!

Onze visie op duurzaamheid komt erop neer dat we bij ál ons handelen de juiste balans willen vinden tussen effecten voor onze huurders, leefomgeving en onze organisatie. Om dit concreet en hanteerbaar te maken, onderscheiden we drie thema’s:

  • De gelukkige bewoner
  • Het groene vastgoed
  • De duurzame bedrijfsvoering

Per thema hebben we als leidraad de principes en ambities op een rij gezet. Hier gaan we voor!

Duurzaamheidsvisie AntaresOnze doelstellingen